Giv jeres løn og vilkår et servicetjek

Hvem værdsætter hvad og i hvilken grad? Hvilke goder og vilkår giver henholdsvist bedst og ringest ROI? Få svaret med et servicetjek og se hvad jeres optimeringspotentiale er.

Samme omkostninger

- større effekt

Er det lang tid siden I har tilpasset jeres vilkår og goder, så de matcher det medarbejderne efterspørger? Og er det i altovejende grad en "one size fits all" tilgang? Så vil I få stor værdi af et Servicetjek, der beregner jeres optimeringspotentiale. Vores undersøgelser viser et potentiale på 10-15.000 kr. pr. medarbejder pr år. Det er MEGET mere engagement for pengene eller penge sparet/tjent.

01

Overblik

Hvilke goder og vilkår giver størst og mindst værdi? Og for hvem? Få det fulde overblik og bedst mulige udgangspunkt for en løsning der passer jeres organisation. Baseret på data og reel indsigt.

02

Optimering

Brug pengene på dét, der skaber mest værdi, tilpas hvor det giver mening og udfas de ting der ikke efterspørges. Flyt frigjorte midler så de skaber mere værdi. Start en positiv spiral med løbende optimering.

03

Fastholdelse via tilpasning

"One size fits all" er død. Mere individuelt tilpassede løsninger er fremtiden. Brug tilpasning til at tiltrække knapt talent, engagere og fastholde. Reduceret churn giver bedre resultater, kontinuitet og penge på bunden.

Hør mere om Servicetjekket (30 min.)

IKKE TO KANDIDATER ER ENS

Vi har spurgt 500 kandidater om deres ønsker og præferencer ift. løn og vilkår. Data du kan bruge i dit arbejde med at gøre dig mere attraktiv overfor kommende medarbejdere.

Hent rapporten

IKKE TO KANDIDATER ER ENS

Vi har spurgt 500 kandidater om deres ønsker og præferencer ift. løn og vilkår. Data du kan bruge i dit arbejde med at gøre dig mere attraktiv overfor kommende medarbejdere.

Optimering via data

Servicetjekket måler på forskellen mellem det, medarbejdere præcis gerne vil have og det de – populært sagt – lader sig nøjes med. En meget præcis gap analyse.

POTENTIALET

Et stærkt start projekt for alle med ambitioner om data-drevet HR. Få metode, data og indsigt på en gang – hurtigt. En stærk basis for løbende optimering.

OVERBLIKKET

Hvilke vilkår skal du beholde? Hvilke vilkår kan individualiseres? Hvilke kan I med fordel fjerne? Hvad skal I overveje at indføre? Basis for præcis handling og kommunikation.

TILPASNINGEN

Vi har alle haft "one size fits all" strømper. En hue med samme påstand. Virkeligheden er, at det ikke passer nogen. Træd ind i fremtiden – med data og anvisninger på hånden.

TEST JERES POTENTIALE

Hvad er potentialet i din organisation? Svar på 6 simple spørgsmål og se resultatet.

Test (6 spørgsmål)

FAQ

Hvad viser servicetjekket egentlig?

Servicetjekket er en klassisk gap analyse. Den måler på forskellen mellem dét medarbejderne præcis vil have og det de bliver tilbudt pt. I får indblik i, hvilke vilkår i med fordel kan beholde; skal overveje at tilbyde på individuel basis; helt kan fjerne og måske skal overveje at få på listen.
I får et ekstremt præcist udgangspunkt for tiltag, prioritering og kommunikation. Data-drevet HR når det er bedst. Baseret på en metode I kan genbruge ift. andre emner.

Kan I garantere at I finder et potentiale?

Det kan vi. Der er altid et potentiale. Jo mere standardiserede vilkår I tilbyder, jo større potentiale. Med analysen kommer et tal på optimeringspotentialet pr. medarbejder – både for det første år og de kommende år.
Effekten i kroner og ører er størst det første år – hvis man vel og mærke tager hele optimeringen hjem på én gang. I årene efter vil effekten både være direkte/materiel og afledt/immateriel. Af de sidste kan mange dog sandsynliggøres ift. økonomisk værdi (f.eks. reduceret churn).  

Hvordan aktiverer vi nemmest det potentiale tjekket viser?

Servicetjekket kommer både med anbefalinger til hvilke vilkår og ydelser der generelt ikke længere giver værdi og derfor kan udfases og hvilke der skal behandles mere individuelt. I forhold til fastsættelse af individuelle vilkår så anbefaler vi, at I tager et kig på SETTER, der er et tool der sikrer størst mulig værdi af indviduelle tilbud til medarbejdere.

Har I andet data vi kan bruge med det samme?

Det har vi. Vi har spurgt 500 kandidater om deres præferencer ift. løn og vilkår. Uden at give noget væk eller tage konklusionerne på forskud, er den primære indsigt, at fleksibilitet er vigtigt. Og at fleksibilitet med fordel kan fortolkes bredt. Det handler m.a.o. ikke kun om arbejdstid og sted, men om muligheder – herunder muligheden for at mere individuelt tilpassede løsningen. For selv at kunne vælge. Du kan downloade undersøgelsen her.

Hvad er potentialet pr. medarbejder?

Indledende analyser viser, at der er et potentiale på mellem kr. 1.000 og 1.500 pr. medarbejder pr. måned. Penge på bordet som I kan bruge bedre ved enten at flytte dem til mere attraktive vilkår; til at imødekomme mere individuelle ønsker eller tage hjem, som en samlet besparelse. Et betydeligt beløb med andre ord.

Hvilke andre effekter kan jeg forvente?

Hvis I bruger resultatet og indsigterne af analysen og får det omdannet til faktiske tiltag, er der en lang række positive effekter på alt fra employer branding over kandidatoplevelse til engagement og generel medarbejdertilfredshed.  

Kontakt

+45 42940142

Ønsker du at blive kontaktet?

Nyhedsbrev

Insights, analyser og inspiration

Tilmeld

PARETIFY ApS, CVR 41710497

www.paretify.com

info@paretify.com /+45 42940142